Category Archives: Uncategorized

רפורמת הקרקעות של ביבי ופרשת בהר

ל”ג בעומר תשס”ט נתבשרנו לאחרונה על רפורמות במינהל מקרקעי ישראל, “הבשורה” שקרקע עירונית תועבר לחוכרים בבעלות מלאה תהליך שהחל לכרסם במדינתנו “ההפרטה” המדינה שלנו מופרטת מכל נכסיה, מכל ערכיה וזה מתחיל מראש ועד סוף… רבים מאיתנו אינם רואים ומבינים את המשמעות … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on רפורמת הקרקעות של ביבי ופרשת בהר

פריירים לא מתים הם מתחלפים

עסקה בנדל”ן אינה משחק ילדים ! קניה או מכירה של נכס נדל”ן הינה עניין רציני שכן לא רק שמדובר בהשקעה כספית גדולה אלא גם במשתנים רבים הכוללים: טיב הנכס, שוויו, מצבו המשפטי, אמצעי מימון, מיסוי ועוד גורמים רבים שיש לקחת … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on פריירים לא מתים הם מתחלפים

זכות הציבור לדעת

מאת ישכר גרמן לאחרונה קיימת דרישה לגילוי מידע ממאגרי המידע של אגף מיסוי המקרקעין כי יפתחו בפני כלל הציבור והשמאים. הדרישה באה לא רק מציבור שמאי המקרקעין אלא גם מהמלצות הועדה הציבורית לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין (ועדת רבינוביץ) שבין חבריה … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on זכות הציבור לדעת

רוח חדשה במסדרונות בית המשפט בפיצוי בגין הפקעה ופגיעה במקרקעין

מאת ישכר גרמן בתקופה האחרונה, נפסקו בבתי משפט העליון פסקי-דין המסתמכים על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אשר מכירים בזכות  לקניין כחוק יסוד ומאמצים את הגישה כי אין לפגוע בזכות הקניין מעבר למידתיות הנחוצה. מדובר במהפכה של ממש שכן, עד … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on רוח חדשה במסדרונות בית המשפט בפיצוי בגין הפקעה ופגיעה במקרקעין