שירותי המשרד

ש.ה.מ. יועצים – עוסקים בתחומי הייעוץ העסקי, הכלכלי והשמאי בתחומי הבניה והנדל”ן.

ייחודו של המשרד בשילוב ידע הנדסי וכלכלי המאפשר בחינה מקצועית של נושאים כלכליים תוך התחשבות במכלול הגורמים כולל תכנון מס.

ש.ה.מ. יועצים קיימת על מנת לתת לך פתרונות בכל מגוון הנושאים הקשורים לנדל”ן.

תחומי פעילות והתמחות
 • הערכות כלכליות וסקרים לפרויקטים.
 • הערכות שווי לקניה/מכירה של נכסי נדל”ן.
 • הערכות לצורך חלוקה ואיזון מרצון, ירושות, עיזבונות וכו’.
 • הערכות גובה דמי שכירות ראויים למגורים ונכסים מסחריים.
 • מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכוש, דמי הסכמה, דמי היתר וכו’).
 • שומות נגדיות להיטלי השבחה, הפקעות ופגיעות במקרקעין.
 • התמחות במגזר החקלאי, שטחים חקלאיים, נחלות, משקי עזר.
 • ירידת ערך בגין ליקויי בניה ו/או אי התאמה לתוכניות ולמפרטים.
 • ליווי פיננסי של פרויקטים בהליכי בניה.
 • פיתוח והשבחת נכסי נדל”ן.
 • חוות דעת לבתי משפט.